Vartotojų apsauga

 

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų bei finansų rinkos dalyvių ginčus, o taip pat atskiruose įstatymuose nustatyta tvarka – skundus dėl finansų rinkos dalyvių.