Proginės monetos

2016        
   n26157/2_eur_baltrev591_200x200.jpg  n26157/2_eur_bendroji200.jpg  

Moneta,
skirta baltų kultūrai

2015        
  n26157/lietuviu_kalbai_nacionaline.jpg   n26157/2_eur_bendroji200.jpg   Moneta,
skirta lietuvių kalbai 
         
  n26157/lt_euroflag_1_200.jpg  n26157/2_eur_bendroji200.jpg    Moneta,
skirta Europos Sąjungos vėliavos 30-mečiui 
         
Atnaujinta 2016-05-03