Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-08-20
MBA Community Loans PLC (Airija)
2015 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Airijos centrinis bankas patvirtino atnaujintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans plc  1.000.000.000 eurų vertės skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą.
2015-08-18
Pritarta Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narės kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Lietuvos centrinei kredito unijai rinkti Gitaną Jasėnienę Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nare...
2015-08-18
Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Vienas litas“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą...
2015-08-14
Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus
Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad artimiausias egzaminas vyks 2015 m. rugsėjo 24 d.
2015-08-12
Elektroninių pinigų įstaigai „EVP International“, UAB, skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į „EVP International“, UAB, inspektavimo, vykusio 2015 m. balandžio 20–30 d., rezultatus, šiai elektroninių pinigų įstaigai skyrė 0,1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio dydžio, t. y. 11 674 Eur, baudą (priežiūros institucija turi teisę skirti baudas iki 1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio).
2015-08-12
City Service EU AS ir AB „City Service“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi City Service EU AS ir AB „City Service“ prašymą, nusprendė laikyti, kad Lietuvos bankui City Service EU AS ir AB „City Service“ pateiktų vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „City Service“ 2012–2014 m. metinės informacijos rinkiniuose, 2015 m. 3 mėn. tarpinėse finansinėse ataskaitose, City Service AS informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su City Service AS veikla ir akcijomis susijusių rizikos veiksnių sąraše pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.
2015-08-12
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms, kitas fondas – panaikintas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Diversified RE Fund“ taisyklėms. Pagal savo investavimo strategiją tai yra nekilnojamojo turto investicinis fondas.
2015-08-12
Leista pakeisti investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Novus Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles.
2015-08-12
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Kaare Steinaro Ostgaardo (Kaare Steinar Ostgaard), Matso Christiano Gottschalko (Mats Christian Gottschalk), Hanso Georgo Wettre Hanevoldo (Hans Georg Wettre Hanevold) ir Martino Danielseno (Martin Danielsen), pretenduojančių eiti UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.
2015-08-12
Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB Valiutų mainai į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
Rasta įrašų: 960

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: