Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-10-21
Patikrinta UADBB „LT brokeris“
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie UADBB „LT brokeris“ planinio tikslinio patikrinimo rezultatus.
2014-10-21
Draudimo ir perdraudimo įmonėms pateiktos rekomendacijos dėl pasirengimo teikti prašymus dėl vidaus modelių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Draudimo įmonių pasirengimo teikti prašymus dėl vidaus modelių gaires.
2014-10-21
UAB ,,PegasusCredit“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjo UAB ,,PegasusCredit“ prašymu išbraukė šią įmonę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2014-10-21
UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Prudentis“ steigiamo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles ir leido pasirinkti AB „Swedbank“ depozitoriumą.
2014-10-21
UAB „DNB investicijų valdymas“ steigia du naujus pensijų kaupimo fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „DNB investicijų valdymas“ dviejų naujų steigiamų pensijų kaupimo fondų – „DNB papildoma darbuotojo pensija 25“ ir „DNB papildoma darbuotojo pensija 50“ – taisykles.
2014-10-15
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2014-10-07
Atšaukti kredito unijos AMBER veiklos apribojimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė kredito unijai AMBER pernai vasario mėn. nustatytus skolinimo sandorių su asocijuotaisiais nariais apribojimus.
2014-10-07
Sumažinta maksimali techninė palūkanų norma draudimo įmonėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,77 iki 1,53 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, formuodamos techninius atidėjinius.
2014-10-07
Draudimo brokerių bendrovės „Drausta“ prašymu panaikintas jos licencijos galiojimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės (UADBB) „Drausta“ prašymą, panaikino šiai įmonei 2014 m. sausio 14 d. išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-10-07
AB „Avia Solutions Group“
2014 m. spalio 7 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Avia Solutions Group“ iki 1 719 444 paprastųjų vardinių akcijų prospektą jų įtraukimui į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Rasta įrašų: 803

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: