Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-04-14
UAB „Bendras finansavimas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Bendras finansavimas“ prašymą, nusprendė ją įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2015-04-14
Draudimo įmonėms sumažinta maksimali techninė palūkanų norma
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,31 iki 1,06 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, formuodamos techninius atidėjinius.
2015-04-14
Leista jungti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusius dokumentus, leido jungti šios įmonės valdomus II pakopos pensijų fondus: „ERGO Konservatyvusis“ prijungiamas prie „DNB pensija 1“, o „ERGO Balans“ – prie „DNB pensija 3“.
2015-04-14
Palangos kredito unijai – laikini apribojimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba apsvarstė Palangos kredito unijos inspektavimo rezultatus ir, atsižvelgusi į nustatytus veiklos trūkumus, laikinai, kol pašalins teisės aktų pažeidimus, nustatė jai tam tikrus apribojimus priimant naujus terminuotuosius indėlius.
2015-04-10
ESMA vykdys centralizuotus MiFIR ir EMIR duomenų rinkimo projektus
Europos vertybinių popierių rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) pradeda vykdyti du didelius projektus, kurių centralizavimui pritarė daugelis nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų, deleguodamos ESMA šiuo tikslus...
2015-04-08
Leista pakeisti investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB „Prudentis“ valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles.
2015-04-08
Leista jungti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomus investicinius fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą, leido sujungti šiuo metu įmonės valdomus suderintuosius investicinius fondus „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ į jų pagrindu įsteigtą sudėtinį fondą „Dovre Umbrella Fund“.
2015-03-31
Licencijavimo gidas: vienoje vietoje – išsami informacija būsimiems ir esamiems finansų rinkos dalyviams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė Licencijavimo gidą. Tai informacinė skiltis Lietuvos banko interneto svetainėje. Joje susistemintai lietuvių ir anglų kalbomis pateikiama pagrindinė informacija apie finansų rinkos dalyviams keliamus teisės aktų reikalavimus veiklos licencijai (leidimui) gauti.
2015-03-30
Už laiku nepateiktas ataskaitas – poveikio priemonės 4 vartojimo kredito davėjams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už nepateiktas vartojimo kredito teikimo veiklos ataskaitas (2013–2014 m.) nusprendė iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo laikinai išbraukti 4 vartojimo kredito davėjus: UAB „Dolce kreditas“, UAB „Everyday Finance“, UAB „Largo grupė“ ir UAB „SAKSET“. Jie laikinai negalės teikti su vartojimo kreditu susijusių paslaugų.
2015-03-30
Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Įmoka lengvai“ ir UAB „Lendumus“ į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
Rasta įrašų: 890

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: