PINIGŲ STUDIJOS

ŠEŠIOLIKTIEJI METAI  NR. 1  2012  BIRŽELIS

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Aurelija Proškutė
BUSINESS CYCLE DRIVERS IN LITHUANIA (pdf)
Santrauka 

Jaunius Karmelavičius, Violeta Klyvienė
BALTIJOS ŠALIŲ MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ ATSAKO Į FISKALINĖS POLITIKOS POKYČIUS ANALIZĖ (pdf)
Anotacija 

Julius Stakėnas
GENERATING SHORT-TERM FORECASTS OF THE LITHUANIAN GDP USING FACTOR MODELS (pdf)
Santrauka 

MATEMATINĖ EKONOMIKA

Virmantas Kvedaras, Remigijus Leipus, Jonas Šiaulys
ESTIMATION OF THE GENERALIZED STOCHASTIC CLAIMS RESERVING MODEL AND THE CHAIN-LADDER METHOD (pdf)
Santrauka


Kitos publikacijos 

NOBELIO 2010 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATŲ DARBAI (pdf)
Anotacija