IŠORINĖS NUORODOS

Naujausi Lietuvos makroekonominiai rodikliai

 
Rodiklio pavadinimas   Laikotarpis Rodiklis  Grafikas  Ankstesnių laikotarpių
duomenys*
Kainų ir sąnaudų kaita (procentais, pokytis per metus)
Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) 2016 m. rugpjūčio mėn. 0,5    n8707/am01_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Darbo užmokestis  2016 m. II ketv. 8,1    n8707/m02_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2016 m. liepos mėn. –4,0    n8707/m03_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Importuotų prekių kainų indeksas 2016 m. liepos mėn. –6,3    n8707/m04_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip, procentais, pokytis per metus)
Bendrasis vidaus produktas 2016 m. II ketv. 1,9    n8707/m05_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2016 m. rugpjūčio mėn. 7,5    n8707/m07_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Pramonės produkcija 2016 m. rugpjūčio mėn.

1,5

   n8707/am08_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Apdirbamoji pramonė, išskyrus rafinuotų naftos
produktų gamybą
2016 m. rugpjūčio mėn. 4.1    n8707/m09_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2016 m. liepos mėn. –8,9    n8707/m10_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2016 m. liepos mėn. –11,9    n8707/m11_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Darbo rinka (procentais)
Nedarbo lygis (palyginti su darbo jėga) 2016 m. II ketv. 8,0    n8707/m12_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Užimtieji (pokytis per metus) 2016 m. II ketv. 2,3    n8707/m13_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus finansai (procentais, palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP)
Valdžios sektoriaus balansas, paskutinių keturių ketvirčių suma  2016 m. I ketv. -0,1    n8707/m14_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus skola  2016 m. I ketv. 40,1    n8707/am15_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif

* Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2016-09-27