IŠORINĖS NUORODOS

Naujausi Lietuvos makroekonominiai rodikliai

 
Rodiklio pavadinimas   Laikotarpis Rodiklis  Grafikas  Ankstesnių laikotarpių
duomenys*
Kainų ir sąnaudų kaita (procentais, pokytis per metus)
Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) 2015 m. balandžio mėn. -0,6    n8707/m01_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Darbo užmokestis  2014 m. IV ketv. 5,4    n8707/am02_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2015 m. vasario mėn. –6,0    n8707/m03_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Importuotų prekių kainų indeksas 2015 m. vasario mėn. –9,5    n8707/am04_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip, procentais, pokytis per metus)
Bendrasis vidaus produktas 2015 m. I ketv. 1,2    n8707/m05_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2015 m. vasario mėn. 4,3    n8707/am07_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Pramonės produkcija 2015 m. balandžio mėn.

1,5

   n8707/m08_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Apdirbamoji pramonė, išskyrus rafinuotų naftos
produktų gamybą
2015 m. balandžio mėn. 1,9    n8707/am09_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2015 m. kovo mėn. 0,1    n8707/m10_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2015 m. kovo mėn. 1,8    n8707/m11_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Darbo rinka (procentais)
Nedarbo lygis (palyginti su darbo jėga) 2015 m. I ketv. 10,0    n8707/am12_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Užimtieji (pokytis per metus) 2015 m. I ketv. 1,7    n8707/m13_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus finansai (procentais, palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP)
Valdžios sektoriaus balansas, paskutinių keturių ketvirčių suma  2014 m. IV ketv. –0,7    n8707/am14_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus skola  2014 m. IV ketv. 40,9    n8707/m15_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif

* Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2015-05-21