IŠORINĖS NUORODOS

Naujausi Lietuvos makroekonominiai rodikliai

 
Rodiklio pavadinimas   Laikotarpis Rodiklis  Grafikas  Ankstesnių laikotarpių
duomenys*
Kainų ir sąnaudų kaita (procentais, pokytis per metus)
Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) 2014 m. birželio mėn. 0,3    n8707/am01_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Darbo užmokestis  2014 m. I ketv. 3,7    n8707/am02_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2014 m. gegužės mėn. –2,9    n8707/m03_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Importuotų prekių kainų indeksas 2014 m. gegužės mėn. –2,6    n8707/am04_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip, procentais, pokytis per metus)
Bendrasis vidaus produktas 2014 m. I ketv. 3,1    n8707/m05_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2014 m. gegužės mėn. 3,9    n8707/am07_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Pramonės produkcija 2014 m. birželio mėn. 0,9    n8707/am08_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Apdirbamoji pramonė, išskyrus rafinuotų naftos
produktų gamybą
2014 m. birželio mėn. 7,9    n8707/am09_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2014 m. gegužės mėn. 7,1    n8707/am10_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2014 m. gegužės mėn. 11,5    n8707/am11_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Darbo rinka (procentais)
Nedarbo lygis (palyginti su darbo jėga) 2014 m. I ketv. 12,4    n8707/m12_lt_t.jpg
atsisiųsti
n8707/newpage.gif
Užimtieji (pokytis per metus) 2014 m. I ketv. 2,2    n8707/m13_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus finansai (procentais, palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP)
Valdžios sektoriaus balansas, paskutinių keturių ketvirčių suma  2014 m. I ketv. –1,5    n8707/am14_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif
Valdžios sektoriaus skola  2014 m. I ketv. 40,3    n8707/am15_lt_t.jpg
atsisiųsti
 n8707/newpage.gif

* Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2014-07-28