Mokėjimai

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – skatinti patvarų, veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą. Vykdydamas šią funkciją, Lietuvos bankas teikia atsiskaitymų paslaugas, vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, koordinuoja rinkos subjektų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose (SEPA, TARGET2-Securities).

NAUJAUSI MOKĖJIMO PRIEMONIŲ RODIKLIAI

Atnaujinta: 2014 m. liepos 29 d.
Duomenys atnaujinami kas ketvirtį

Pavadinimas Laikotarpis Reikšmė             Palyginta su praėjusių
metų atitinkamu
laikotarpiu, proc.

Mokėjimo kortelės (vnt.)

Debeto kortelės

Kredito kortelės

2014 m. birželio mėn.

3 564 627

3 063 143

491 537

–0,2

–2,5

13,9

Operacijos debeto kortelėmis

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Lt)

2014 m. II ketv. 

 

38,9

2,1

 

6,3

11,5

Bankomatai (vnt.)

2014 m. birželio mėn.

1 263

-2,5

Išgryninta per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Lt)

2014 m. II ketv.

 

17,6

6,8

 

-1,5

-0,8

Priimta grynųjų per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Lt)

2014 m. II ketv. 

 

1,6

2,2

 

22,7

38,9