Mokėjimai

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – skatinti patvarų, veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą. Vykdydamas šią funkciją, Lietuvos bankas teikia atsiskaitymų paslaugas, vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, koordinuoja rinkos subjektų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose (SEPA, TARGET2-Securities).

NAUJAUSI MOKĖJIMO PRIEMONIŲ RODIKLIAI

Atnaujinta: 2015 m. sausio 1 d.
Duomenys atnaujinami kas ketvirtį

Pavadinimas Laikotarpis Reikšmė             Palyginta su praėjusių
metų atitinkamu
laikotarpiu, proc.

Mokėjimo kortelės (vnt.)

Debeto kortelės

Kredito kortelės

2014 m. rugsėjo mėn.

3 516 962

2 963 688

553 274

–1,8

–5,4

23,3

Operacijos debeto kortelėmis

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. III ketv. 

 

39,8

0,6

 

10,9

11,3

Bankomatai (vnt.)

2014 m. rugsėjo mėn.

1 238

-1,7

Išgryninta per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. III ketv.

 

17,3

2,0

 

0,6

1,9

Priimta grynųjų per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. III ketv. 

 

1,7

0,7

 

21,1

34,8

Atnaujinta 2015-01-01