Mokėjimai

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – skatinti patvarų, veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą. Vykdydamas šią funkciją, Lietuvos bankas teikia atsiskaitymų paslaugas, vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, koordinuoja rinkos subjektų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose (SEPA, TARGET2-Securities).

NAUJAUSI MOKĖJIMO PRIEMONIŲ RODIKLIAI

Atnaujinta: 2015 m. vasario 17 d.
Duomenys atnaujinami kas ketvirtį

Pavadinimas Laikotarpis Reikšmė             Palyginta su praėjusių
metų atitinkamu
laikotarpiu, proc.

Mokėjimo kortelės (vnt.)

Debeto kortelės

Kredito kortelės

2014 m. gruodžio mėn.

3 468 439

2 874 068

594 371

–1,9

–6,0

24,7

Operacijos debeto kortelėmis

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. IV ketv. 

 

40,7

2,4

 

15,8

17,3

Bankomatai (vnt.)

2014 m. gruodžio mėn.

1 283

1,7

Išgryninta per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. IV ketv.

 

16,8

6,5

 

-2,2

-4,4

Priimta grynųjų per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2014 m. IV ketv. 

 

2,0

3,1

 

39,3

66,5

Atnaujinta 2015-01-01