Lietuvos bankas
Kategorija
Serija
Metai
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 51
4333_c40f5771269995900b54cbd3a0ce5f75.png
„Pinigų studijos“ (2016 m. Nr. 1)
2016-10-03
0
4334_8d142be660134bc67175afa08b8f89c6.png
„Pinigų studijos“ (2015 m. Nr. 2)
2015-12-07
0
4335_015508e12a618399103708bf3be6fab9.png
„Pinigų studijos“ (2015 m. Nr. 1)
2015-02-02
0
4336_2eed715fd6143aba84083eca5bc7b4ab.png
„Pinigų studijos“ (2012 m. Nr. 2)
2012-12-03
0
4337_88958560e4138950ed1d936b3d4d6077.png
„Pinigų studijos“ (2012 m. Nr. 1)
2012-06-04
0
4338_5db495ffa7dc2491186965139c408021.png
„Pinigų studijos“ (2011 m. Nr. 2)
2011-12-05
0
4339_ca58e4e687c4a2d54504d7ac875969fe.png
„Pinigų studijos“ (2011 m. Nr. 1)
2011-06-06
0
4340_54de85e79be48cac943c9cd9d1d9b316.png
„Pinigų studijos“ (2010 m. Nr. 2)
2010-06-07
0
„Pinigų studijos“ (2010 m. Nr. 1)
2010-03-08
0
„Pinigų studijos“ (2009 m. Nr. 2)
2009-06-08
0
„Pinigų studijos“ (2009 m. Nr. 1)
2009-03-02
0
„Pinigų studijos“ (2008 m. Nr. 2)
2008-06-02
0
Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2016 m. Nr. 1)

Visas leidinys (pdf (4.9 MB ))

M o k s l i n i a i  s t r a i p s n i a i

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas, Skirmantė Matkėnaitė, Virgilijus Rutkauskas
CREDIT AND MONEY CREATION FROM THE INTEGRATED ACCOUNTS PERSPECTIVE pdf (251.8 KB )

Jurgita Pesliakaitė
DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ECONOMIES pdf (540.2 KB )

Agnė Jakaitė
TAIKOS SUTARTIS TARP PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS IR FINANSŲ RINKOS DALYVIO:
TIK TEORINĖ GALIMYBĖ AR PASIEKIAMA REALYBĖ? pdf (148.4 KB )

A p ž v a l g i n i a i  s t r a i p s n i a i

Tomas Ramanauskas, Skirmantė Matkėnaitė, Virgilijus Rutkauskas
APPLICATION OF THE INTEGRATED ACCOUNTS FRAMEWORK FOR EMPIRICAL INVESTIGATION
OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLE IN LITHUANIA pdf (1.7 MB )

Skirmantė Matkėnaitė, Tomas Ramanauskas, Tomas Reichenbachas
KREDITO IR ĮKEISTO TURTO VERTĖS SANTYKIO RIBOJIMAS KAIP MAKROPRUDENCINĖS
POLITIKOS PRIEMONĖ IR JOS TAIKYMAS LIETUVOJE pdf (1.1 MB )

K i t o s  p u b l i k a c i j o s

Jokūbas Markevičius
PASTARŲJŲ METŲ LIETUVOS BŪSTO RINKOS RAIDOS TENDENCIJOS pdf (1.3 MB )

Justinas Markauskas
REFERENDUMAS DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE:
BAIGTIS, TURINTI PASEKMIŲ VISAM PASAULIUI pdf (193.3 KB )

Linas Jurkšas
EURIBOR SKAIČIAVIMO REFORMOS PRIELAIDOS IR GALIMOS PASEKMĖS pdf (129.4 KB )

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2015 m. Nr. 2)

Visas leidinys (pdf (1.9 MB ))

M o k s l i n i a i  s t r a i p s n i a i

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Thomas E. H. Notten
THE ECONOMIC IMPORTANCE AND DETERMINANTS OF LITHUANIAN RE-EXPORTS pdf (403.4 KB )

Tomas Ramanauskas, Laurynas Naruševičius, Skirmantė Matkėnaitė,Nijolė Valinskytė, Virgilijus Rutkauskas
KREDITAVIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI IR JO SĄRYŠIAI SU EKONOMINIAIS PROCESAIS pdf (696.8 KB )

EKONOMIKOS ISTORIJA

Eduardas Remecas
1925 M. LAIDOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MONETŲ KŪRIMO IR KALDINIMO PROBLEMATIKA pdf (437.4 KB )

A p ž v a l g i n i a i   s t r a i p s n i a i

Virgilijus Rutkauskas, Darius Kulikauskas, Vaidotas Šumskis
LIETUVOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖ BŪKLĖ IR FINANSŲ SISTEMOS STABILUMAS pdf (271.6 KB )

Virgilijus Rutkauskas, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė
VENGIMAS MOKĖTI MOKESČIUS IR JO VERTINIMAS BALTIJOS ŠALYSE pdf (274.6 KB )

K i t o s  p u b l i k a c i j o s

Jurgita Pesliakaitė
THE IMPACT OF GDP STRUCTURE ON THE STABILITY OF OKUN’S LAW IN LITHUANIA pdf (164.9 KB )

Arvydas Jadevičius, Ignas Goštautas
CROSS-COUNTRY CORRELATION: CASE OF THE BALTIC STATES pdf (230.5 KB )

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2015 m. Nr. 1)

M o k s l i n i a i  s t r a i p s n i a i

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Ieva Andrulytė, Linas Jurkšas
PASINAUDOJIMO VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA MASTAS NASDAQ OMX VILNIAUS BIRŽOJE (pdf)

Artūra Kovaliovaitė, Justyna Ziminskaja
LIETUVOS ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS VERTINIMAS NETIESIOGINIAIS METODAIS (pdf)

Agnė Jakaitė
INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGA INFORMUOTI KLIENTĄ VERSUS NEPROFESIONALAUS INVESTUOTOJO RŪPESTINGUMO PAREIGA (pdf)

A p ž v a l g i n i a i  s t r a i p s n i a i

Andrius Škarnulis, Danielius Kolisovas
PROS AND CONS OF INFLATION-LINKED SOVEREIGN BONDS. INITIAL CONSIDERATIONS OF THE LITHUANIAN CASE (pdf)

Vygantas Butkus, Laurynas Naruševičius
LIETUVOS BANKŲ SISTEMOS MAKROEKONOMINIS TESTAVIMAS NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS: MOKUMO VERTINIMAS (pdf)

K i t o s  p u b l i k a c i j o s

Simonas Krėpšta
ALTERNATIVE FINANCE: A WAY TO RE-LAUNCH BUSINESS FUNDING IN EUROPE? (pdf)

NOBELIO 2012 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATŲ DARBAI (pdf)

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2012 m. Nr. 2)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Ernestas Virbickas
NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE IN LITHUANIA (pdf)

Thomas E. H. Notten
THE ROLE OF SUPPLY AND DEMAND FACTORS FOR LITHUANIAN EXPORTS: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH (pdf)

Apžvalginiai straipsniai

Lukas Macijauskas
LIETUVOS INVESTUOTOJŲ ELGSENA: IRACIONALUMO APRAIŠKOS (pdf)

Eduardas Remecas
BANKNOTŲ KLASTOJIMAS IR PLATINIMAS NEPRIK LAUSOMOJE LIETUVOJE (1918–1940 M.) PERIODINĖS SPAUDOS DUOMENIMIS (pdf)

Kitos publikacijos

Igor Vetlov
STANDARTIZACIJOS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI LIETUVOJE (pdf)

NOBELIO 2011 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATŲ DARBAI (pdf)

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2012 m. Nr. 1)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Aurelija Proškutė
BUSINESS CYCLE DRIVERS IN LITHUANIA (pdf)

Jaunius Karmelavičius, Violeta Klyvienė
BALTIJOS ŠALIŲ MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ ATSAKO Į FISKALINĖS POLITIKOS POKYČIUS ANALIZĖ (pdf)

Julius Stakėnas
GENERATING SHORT-TERM FORECASTS OF THE LITHUANIAN GDP USING FACTOR MODELS (pdf)

MATEMATINĖ EKONOMIKA

Virmantas Kvedaras, Remigijus Leipus, Jonas Šiaulys
ESTIMATION OF THE GENERALIZED STOCHASTIC CLAIMS RESERVING MODEL AND THE CHAIN-LADDER METHOD (pdf)

Kitos publikacijos 

NOBELIO 2010 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATŲ DARBAI (pdf)

0
Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2011 m. Nr. 2)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas
ANALYSIS OF DETERMINANTS OF THE BOOM-AND-BUST CYCLE IN LITHUANIA USING A MACROECONOMETRIC MODEL (pdf)

Jolanta Droždz, Algirdas Miškinis
RUSIJOS, BALTARUSIJOS IR KAZACHSTANO MUITŲ SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SANTYKINIO PRANAŠUMO VERTINIMAS (pdf)

EKONOMIKOS ISTORIJA

Regina Paliulytė, Erstida Ulvidienė
AMATŲ KLAUSIMAS LIETUVOS TARPUKARIO SPAUDOJE (pdf)

Eduardas Remecas
XVII A. VIDURIO IR ANTROSIOS PUSĖS MONETŲ APYVARTA DABARTINĖS LIETUVOS TERITORIJOJE (pdf)

Kitos publikacijos

NOBELIO 2009 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATAI (pdf)

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2011 m. Nr. 1)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas
A MACROECONOMETRIC MODEL WITH THE FINANCIAL SECTOR FOR THE CASE OF THE LITHUANIAN ECONOMY (pdf)

Gindra Kasnauskienė, Lina Buzytė
EMIGRANTŲ PINIGINIAI PERVEDIMAI IR JŲ POVEIKIS EKONOMIKAI (pdf)

EKONOMIKOS ISTORIJA

Vladas Terleckas
VILNIAUS KREDITO KOOPERACIJA 1878-1914 M. (pdf)

Apžvalginiai straipsniai

Margarita Starkevičiūtė
MAKROEKONOMINIS NESUBALANSUOTUMAS: PRIEŽASTYS IR PASAULINĖ VALDYSENA (pdf)

Kitos publikacijos

Anders Åslund
2008-2010 M. RYTŲ EUROPOS FINANSŲ KRIZĖS PAMOKOS (pdf)

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2010 m. Nr. 2)

Moksliniai straipsniai

PINIGAI IR BANKININKYSTĖ

Sigitas Šiaudinis
WHAT DROVE THE 6-MONTH VILIBOR DURING THE LATE-2000‘S ECONOMIC CRISIS? (pdf)
 
Meilutė Jasienė, Julija Staroselskaja
LIETUVOS BANKŲ KONKURENCINGUMAS IR BANKO PASIRINKIMAS (pdf)

MATEMATINĖ EKONOMIKA

Milda Pranckevičiūtė
HIGH FREQUENCY DATA AGGREGATION IN HISTORICAL VALUE-AT-RISK MODELS (pdf)

EKONOMIKOS ISTORIJA

Eduardas Remecas
XVII A. PIRMOSIOS PUSĖS MONETŲ APYVARTA DABARTINĖS LIETUVOS TERITORIJOJE (pdf)

Apžvalginiai straipsniai

Laima Dzidzevičiūtė
STATISTINIŲ VERTINIMO BALAIS MODELIŲ TAIKYMAS LIETUVOS BANKUOSE (pdf)

Kitos publikacijos

Audrius Misevičius
MEILĖS JASIENĖS MONOGRAFIJA APIE PALŪKANŲ NORMAS IR JŲ RIZIKĄ (pdf)

MOKSLINIO LEIDINIO „PINIGŲ STUDIJOS" DALYKINĖ RODYKLĖ (1997–2010 M.) (pdf)

Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2010 m. Nr. 1)

Apžvalginiai straipsniai

Rimantas Stanikūnas
VALDŽIOS KIŠIMASIS Į RINKĄ IR JO POVEIKIS KONKURENCIJAI (pdf (616.2 KB ))
Anotacija

Darius Plikynas, Andrius Budrionis
KOMPIUTERINIO INTELEKTO IR DAUGIAAGENČIŲ SISTEMŲ INTEGRALUS TAIKYMAS SOCIALINIAMS TYRIMAMS: PRINCIPAI IR GALIMYBĖS(pdf (638.4 KB ))
Anotacija

Laima Dzidzevičiūtė
STATISTINIŲ VERTINIMO BALAIS MODELIŲ KŪRIMO IR TAIKYMO YPATUMAI (pdf (914.6 KB ))
Anotacija

Stanislovas Sajauskas
PINIGŲ KILMĖ IR RAIDA(pdf (1.5 MB ))
Anotacija

Kitos publikacijos

NOBELIO 2008 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATAI (pdf) (286.9 KB )
Anotacija

0
Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2009 m. Nr. 2)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Ernestas Virbickas
WAGE AND PRICE SETTING BEHAVIOUR OF LITHUANIAN FIRMS (pdf) (290.9 KB )
Anotacija

Laimutė Žalimienė, Romas Lazutka
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS LIETUVOJE: NUO HIERARCHINIO PRIE MIŠRIOS GLOBOS EKONOMIKOS MODELIO (pdf) (328.7 KB )
Anotacija

INTEGRACIJOS ASPEKTAI

Ramūnas Vilpišauskas
CRISIS AS AN OPPORTUNITY FOR REFORM: ONLY SOME WINDOWS OPEN (pdf) (155.6 KB )
Anotacija

Publikacijos ir apžvalgos

APŽVALGINIAI STRAIPSNIAI

Vytautas Valvonis
ATLYGIO SISTEMŲ REIKŠMĖ BANKŲ VEIKLAI (pdf) (366.9 KB )
Anotacija

NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI

NOBELIO 2007 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATAI (pdf) (385.2 KB )
Anotacija

0
Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2009 m. Nr. 1)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas
EMPIRICAL VERSION OF AN ARTIFICIAL STOCK MARKET MODEL (pdf) (626.1 KB )
Anotacija

Jonas Mackevičius, Ona Molienė
BENDROJO VIDAUS PRODUKTO VIENAM GYVENTOJUI ANALIZĖS METODIKA (pdf) (734.4 KB )
Anotacija

MATEMATINĖ EKONOMIKA

Mindaugas Juodis, Vytautas Valvonis, Raimondas Berniūnas, Marijus Beivydas
MEASURING CONCENTRATION RISK IN BANK CREDIT PORTFOLIOS USING GRANULARITY ADJUSTMENT: PRACTICAL ASPECTS (pdf) (1.1 MB )
Anotacija

EKONOMIKOS ISTORIJA

Regina Paliulytė
EKONOMINIS AKTYVUMAS IR MAKROEKONOMINĖ POLITIKA: ISTORINIS ASPEKTAS (pdf) (204.2 KB )
Anotacija

Publikacijos ir apžvalgos

APŽVALGINIAI STRAIPSNIAI

Živilė Einorienė, Stasys Kropas
ŪKIO KREDITAVIMAS UŽSIENIO PASKOLOMIS EKONOMINĖS SISTEMOS TRANSFORMACIJOS LAIKOTARPIU (pdf) (502.8 KB )
Anotacija

AKTUALIJOS IR KOMENTARAI

Raimondas Kuodis, Tomas Ramanauskas
FROM BOOM TO BUST: LESSONS FROM LITHUANIA (pdf) (327.8 KB )

0
Uždaryti aprašymą

„Pinigų studijos“ (2008 m. Nr. 2)

Moksliniai straipsniai

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas
AGENT-BASED FINANCIAL MODELLING AS AN ALTERNATIVE TO THE STANDARD REPRESENTATIVE-AGENT PARADIGM (pdf) (256.9 KB )
Anotacija

MATEMATINĖ EKONOMIKA

Sigitas Karpavičius
KALIBRUOTAS LIETUVOS EKONOMIKOS DINAMINIS STOCHASTINIS BENDROSIOS PUSIAUSVYROS MODELIS (pdf) (2 MB )
Anotacija

INTEGRACIJOS ASPEKTAI

Kęstutis Laurinavičius
NEMATERIALIŲJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ LAIKYMAS IR PERLEIDIMAS: KAI KURIE PRIVATINĖS TEISĖS ASPEKTAI (pdf) (160.2 KB )
Anotacija

EKONOMIKOS ISTORIJA

Vincentas Lukoševičius
LIETUVIŲ VERSLININKŲ SĄJUNGOS SUSIKŪRIMAS, JOS TIKSLAI IR IDĖJINĖS NUOSTATOS (pdf) (153.9 KB )
Anotacija

Publikacijos ir apžvalgos

APŽVALGINIAI STRAIPSNIAI

Charles Woolfson, Dace Calite
DARBO APLINKA IR SOCIALINIS DIALOGAS EUROPOS SĄJUNGOS NAUJOJOJE VALSTYBĖJE LIETUVOJE (pdf) (936.6 KB )
Anotacija

AKTUALIJOS IR KOMENTARAI

R. Šarkinas
PASAULIO FINANSŲ KRIZĖS PAMOKOS LIETUVAI (pdf) (60.8 KB )
Anotacija

Raimondas Kuodis
LIETUVOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJA 1990–2008 METAIS: ETAPAI IR PAGRINDINĖS EKONOMINĖS POLITIKOS KLAIDOS (pdf) (99.4 KB )
Anotacija

0
1 2 3 4 5