Kredito ir mokėjimų rinka

2014-04-09
Už pažeidimus apribota kredito unijos „Naftininkų investicijos“ veikla ir nušalinta jos vadovybė
Kredito unijoje „Naftininkų investicijos“ nustačiusi finansinių pažeidimų ir atsižvelgdama į tai, kad ši kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikinai apribojo jos veiklą ir nušalino unijos vadovybę.
2014-04-09
Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ akcijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šią mokėjimo įstaigą.
2014-04-09
Davė leidimą tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Valdui Vitkauskui tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu.
2014-04-09
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.
2014-04-08
Priežiūros tarnyba priėmė pozicijas dėl indėlių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino pozicijas dėl terminuotųjų indėlių sutarčių nutraukimo anksčiau jose nustatyto termino ir su tuo susijusių mokesčių taikymo, dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo taikymo indėlių atžvilgiu apimties...
2014-03-28
Papildyta UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą papildyti UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licenciją...
2014-03-25
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Perlo paslaugos“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti šios mokėjimo įstaigos tarpininką UAB „Luktarna“.
2014-03-19
Parengta 2013 m. vartojimo kredito rinkos apžvalga
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba paskelbė 2013 m. vartojimo kredito rinkos apžvalgą.
2014-03-19
Papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Estijoje registruotos bendrovės „International Risk Management OÜ“ prašymą, nusprendė ją įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2014-03-19
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti šios mokėjimo įstaigos tarpininką UAB „Grūstė“.
Rasta įrašų: 345

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: