Kredito ir mokėjimų rinka

2015-01-21
UAB „Paskolų partneriai“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Paskolų partneriai“ prašymą, nusprendė ją įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2015-01-21
AB bankas „Finasta“ nebelaikomas emitentu
Atsižvelgdama į AB banko „Finasta“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti šios įmonės emitentu.
2015-01-14
Kredito unijai „Savas rūpestis“ skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Savas rūpestis“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, šiai kredito unijai skyrė 2 362 eurų baudą.
2015-01-14
Kredito unijai „Vilniaus kreditas“ skirta bauda
Atsižvelgdama į kredito unijos „Vilniaus kreditas“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė šiai kredito unijai 14 668 eurų baudą.
2015-01-08
Įvertinti bankų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai
Lietuvos banko valdyba aptarė AB SEB banko, „Swedbank“, AB, AB DNB banko, „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo, AB „Citadele“ banko, UAB Medicinos banko ir AB banko „FINASTA“ priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus. Procesą organizavo ir rezultatus apibendrino Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Su šio proceso rezultatais buvo supažindinti ir patys bankai...
2014-12-31
AB SEB bankui leista nevertinti įsigytų gautinųjų sumų sumažėjimo rizikos
AB SEB banko prašymu ir atsižvelgdama į atitinkamą Europos Sąjungos reglamentą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nereikalauti, kad AB SEB bankas apskaičiuotų ir pripažintų pagal riziką įvertintų pozicijų sumą (angl. risk-weighted exposure amount) įsigytų gautinųjų sumų (pagal faktoringo be regreso teisės sandorius) sumažėjimo rizikai padengti.
2014-12-31
Priežiūros tarnyba pateikė poziciją dėl klaidingos mokėjimo operacijos atsekimo procedūros
Praktikoje pasitaiko atvejų, kai, vykdydamas mokėjimą, mokėtojas nurodo ne tą gavėjo sąskaitos numerį (unikalų identifikatorių), dėl to lėšos pervedamos kitam, nei ketinta jas pervesti, asmeniui ar pan.
2014-12-31
Kredito unijai „Žemaitijos iždas“ laikinai uždrausta priimti naujus indėlius
Atsižvelgiant į kredito unijoje „Žemaitijos iždas“ susidariusią padėtį, kai kredito unijoje nėra veikiančių valdymo organų, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šiai kredito unijai laikinai, kol kredito unija pašalins teisės aktų pažeidimus, uždraudė teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių finansinę paslaugą.
2014-12-31
UAB ,,Baudų administratorius“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Vartojimo kredito davėjo UAB ,,Baudų administratorius“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, kuriame ji buvo nuo 2012 m. gegužės mėn.
2014-12-18
Išduoti leidimai AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dariui Šulniui, Nerijui Drobavičiui ir Vytautui Plunksniui tapti AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariais.
Rasta įrašų: 397

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: