Kredito ir mokėjimų rinka

2014-12-18
Išduoti leidimai AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dariui Šulniui, Nerijui Drobavičiui ir Vytautui Plunksniui tapti AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariais.
2014-12-18
Išduotas leidimas „Swedbank“, AB, valdybos nariui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Remiui Saltersui (Remy Salters) tapti „Swedbank“, AB, valdybos nariu.
2014-12-12
UAB ,,Polenera“ ir UAB ,,INTERNOTA“ įrašytos į viešąjį vartojimo kredito sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašė dvi naujas įmones, UAB ,,Polenera“ir UAB ,,INTERNOTA“. Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2014-12-04
Lietuvos bankas įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi inspektavimo metu nustatytus Vilniaus regiono kredito unijos veiklos trūkumus, nutarė įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti iki 2015  m. sausio 31 d. pašalinti teisės aktų pažeidimus bei kitus veiklos trūkumus.
2014-11-12
UAB „WoraPay“ leista laikinai netaikyti kapitalo apribojimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad mokėjimo įstaiga UAB ,,WoraPay“, apskaičiuodama nuosavą kapitalą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. netaikytų kapitalo apribojimo, nustatančio, kad II lygio kapitalas neturi viršyti I lygio kapitalo.
2014-11-12
„Orion Asset Management“ steigia naują investicinį fondą „Axia Capital“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB ,,Orion Asset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Axia Capital“ taisyklėms.
2014-10-21
UAB ,,PegasusCredit“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjo UAB ,,PegasusCredit“ prašymu išbraukė šią įmonę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2014-10-07
Atšaukti kredito unijos AMBER veiklos apribojimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė kredito unijai AMBER pernai vasario mėn. nustatytus skolinimo sandorių su asocijuotaisiais nariais apribojimus.
2014-10-01
Lietuvos bankas parengė Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo nuostatų įgyvendinamuosius teisės aktus
Lietuvos bankas parengė Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo nuostatų, susijusių su asmenų, ketinančių verstis valiutos keityklų operatoriaus veikla Lietuvos Respublikoje, įrašymu į valiutos keityklos operatorių sąrašą ir jame esančios informacijos tvarkymu, įgyvendinamuosius teisės aktus.
2014-09-30
Reikalaujama užtikrinti didesnį internetu atliekamų mokėjimų saugumą
Atsižvelgdama į besikeičiančią mokėjimų aplinką ir siekdama padidinti internetu atliekamų mokėjimų saugumą, Lietuvos banko valdyba patvirtino Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams. Jų privalės laikytis mokėjimo paslaugų teikėjai...
Rasta įrašų: 388

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: