Kredito ir mokėjimų rinka

2015-06-30
Duotas sutikimas dėl Palangos ir Pajūrio kredito unijų reorganizavimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi trijų kredito unijų – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomoji kasa“ – prašymus ir susijusią medžiagą, sutiko, kad Palangos ir Pajūrio kredito unijos būtų reorganizuojamos jas prijungiant prie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“.
2015-06-17
Kredito unijai Centro taupomajai kasai laikinai uždrausta priimti naujus indėlius
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba apsvarstė kredito unijos Centro taupomosios kasos tikslinio inspektavimo rezultatus ir, atsižvelgusi į nustatytus veiklos trūkumus, laikinai, kol pašalins teisės aktų pažeidimus, uždraudė jai priimti indėlius iš neprofesionalių rinkos dalyvių...
2015-06-10
Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės operacinės rizikos proceso sudėtinės dalys.
2015-06-10
Nuspręsta paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklai prižiūrėti
Įvertinusi kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2015 m. spalio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai. Kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.
2015-05-26
UAB „Litkreditas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Litkreditas“ prašymą, įrašė ją į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2015-05-26
Lietuvos banko sprendimo skirti baudą UAB „VIA SMS LT“ teismas nepakeitė
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė vartojimo kredito davėjo UAB „VIA SMS LT“ skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo, kuriuo UAB „VIA SMS LT“ buvo skirta 15,5 tūkst. Lt (4 489,11 Eur) bauda.
2015-05-19
Valiutos keityklos operatorių sąrašas papildytas 2 bendrovėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Lacio“ ir UAB „Valiutas“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
2015-05-19
SIA „Money Express“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ tarpininką SIA „Money Express“, registruotą Latvijos Respublikoje, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2015-05-19
Leista tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Kristupui Baranauskui tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu ir generalinio direktoriaus pavaduotoju.
2015-05-19
AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo didinimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu.
Rasta įrašų: 426

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: