Kredito ir mokėjimų rinka

2014-07-24
Įspėta Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir jos veiklos trūkumų įspėjo Gyventojų ir smulkaus verslo kredito uniją ir įpareigojo ją iki 2014 m. gruodžio 31 d. juos pašalinti. Kredito unija informavo Lietuvos banką, kad dalį veiklos trūkumų ir pažeidimų jau pašalino...
2014-07-21
UAB „Bobutės paskola“ skirta 10 tūkst. Lt bauda už netinkamą reklamą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už netinkamą reklamą vartojimo kredito davėjui UAB „Bobutės paskola“ skyrė 10 tūkst. Lt baudą.
2014-07-02
Atšaukti kai kurie raštiški nurodymai „Panevėžio regiono taupomajai kasai“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pašalino tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė jai kai kuriuos šių metų balandžio 22 d. duotus raštiškus nurodymus.
2014-06-18
Kredito unija „Giminėlė“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tikslinio kredito unijos „Giminėlė“ inspektavimo metu nustatė teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą.
2014-06-18
UAB „Logfina“ išbraukta iš vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įmonės UAB „Logfina“ prašymu išbraukė šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2014-06-11
Patikrintos Ignalinos kredito unija ir kredito unija „Taupyklė“
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie Ignalinos kredito unijos ir kredito unijos „Taupyklė“ inspektavimų rezultatus.
2014-05-29
Pakeista UAB Click2Sell mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba pakeitė mokėjimo įstaigos UAB Click2Sell turėtą mokėjimo įstaigos licenciją, suteikdama teisę bendrovei teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytą paslaugą: mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas...
2014-05-20
UAB „Lateko lizingas“ skirta bauda už atsakingojo skolinimo principo pažeidimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjui UAB „Lateko lizingas“, valdančiam prekės ženklą „LitCredit“, skyrė 15,5 tūkst. Lt baudą. Bauda skirta už tai, kad įmonė nesilaikė Vartojimo kredito įstatyme nustatytos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu.
2014-05-20
AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 270 mln. Lt.
2014-05-20
UAB Medicinos bankui leista anksčiau laiko grąžinti subordinuotąją paskolą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB Medicinos banko prašymą, leido bankui anksčiau, nei nustatyta sutartyje, grąžinti subordinuotąją paskolą.
Rasta įrašų: 362

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: