Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Balandis Gegužė Birželis  Liepa Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K     30
2014-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   22
2014 03
21
2014 04
23
2014 05
21
2014 06
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   30
2014 04
30
2014 05
27
2014 06
31
2014 07
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K     16
2014-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K     16
2014-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K     26
2014-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   8
2014 03
9
2014 04
9
2014 05
8
2014 06
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   7
2014 03
8
2014 04
6
2014 05
7
2014 06
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

22
2013-IV 

 

27
2014-I 

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   30
2014 03
30
2014 04
30
2014 05
29
2014 06
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   30
2014 03
30
2014 04
 30
2014 05
29
2014 06
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Pinigų apžvalga M   29
2014 03 31
29
2014 04 30
 
 27
2014 05 31
28
2014 06 30
 
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   14
2014 03 31
14
2014 04 30
 
 13
2014 05 31
14
2014 06 30
 
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   29
2014 03
29
2014 04
 27
2014 05
28
2014 06
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M 2/ 8
2014 03
9
2014 04
9
2014 05
8
2014 06
Lietuvos bankas
Mokėjimo priemonių statistika K   29
2014-I
    29
2014-II
Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K   10
2013-IV
    9
2014-I
Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 3/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K       20
2014-I
  Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   11
2014 02
15
2014 03
 13
2014 04
14
2014 05
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   7
2014 03 31
7
2014 04 30
6
2014 05 31
 7
2014 06 30
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M2   7
2014 03 31
7
2014 04 30
6
2014 05 31
7
2014 06 30
 
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   9
2014 02
9
2014 03
 6
2014 04
  10
2014 05
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K       20
2014-I
  Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K   2
2013-IV
    1
2014-I
Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K       20
2014-I
  Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K       27
2014-I
 
  Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K       20
2014-I
 
  Lietuvos bankas
Lito ir užsienio valiutų santykiai D 4/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 5/         Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ VILIBOR palūkanų normos skelbiamos kasdien, aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas - aukciono dieną.
2/ Savaitiniai duomenys atnaujinami per 2 darbo dienas ataskaitinei savaitei pasibaigus.
3/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
4/ Oficialūs lito ir šalies ūkio subjektams svarbiausių 27 užsienio valiutų santykiai skelbiami kasdien. Lito ir kitų užsienio valiutų santykiai atnaujinami kartą per savaitę.
5/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.