Finansinių priemonių rinkos

2014-10-21
UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Prudentis“ steigiamo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles ir leido pasirinkti AB „Swedbank“ depozitoriumą.
2014-10-21
UAB „DNB investicijų valdymas“ steigia du naujus pensijų kaupimo fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „DNB investicijų valdymas“ dviejų naujų steigiamų pensijų kaupimo fondų – „DNB papildoma darbuotojo pensija 25“ ir „DNB papildoma darbuotojo pensija 50“ – taisykles.
2014-09-30
Į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos prekybos sąrašus bus galima įtraukti kitose valstybėse narėse registruotų bendrovių skolos vertybinius popierius
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ narystės ir prekybos taisyklių ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ listingavimo taisyklių pakeitimus ir papildymus.
2014-09-30
„Orion Agroland Value Fund I“ veiks pagal informuotiesiems investuotojams skirtas taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Orion Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Orion Agroland Value Fund I“ taisyklių panaikinimui.
2014-09-23
UAB „INVL Fondai“ leista įsigyti „MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „INVL Fondai“ įsigyti 100 proc. UAB „MP Pension Funds Baltic“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.
2014-09-16
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prašymu nusprendė šios bendrovės nebelaikyti emitentu.
2014-09-10
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos sąrašuose esančių bendrovės gavo daugiau pajamų ir uždirbo daugiau pelno
2014 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos išaugo 2 proc. ir sudarė 3,16 mlrd. Lt, o savikaina padidėjo 5 proc. ir siekė 2,39 mlrd. Lt.
2014-08-19
AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Klaipėdos baldai“ prašymu nusprendė AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikyti emitentu...
2014-07-31
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Absolute Return Fund“ taisyklėms.
2014-07-31
UAB ,,Ad ventum“ išduotas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimas
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Ad ventum“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus...
Rasta įrašų: 172

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: