Finansinių priemonių rinkos

2015-08-12
Elektroninių pinigų įstaigai „EVP International“, UAB, skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į „EVP International“, UAB, inspektavimo, vykusio 2015 m. balandžio 20–30 d., rezultatus, šiai elektroninių pinigų įstaigai skyrė 0,1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio dydžio, t. y. 11 674 Eur, baudą (priežiūros institucija turi teisę skirti baudas iki 1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio).
2015-08-12
City Service EU AS ir AB „City Service“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi City Service EU AS ir AB „City Service“ prašymą, nusprendė laikyti, kad Lietuvos bankui City Service EU AS ir AB „City Service“ pateiktų vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „City Service“ 2012–2014 m. metinės informacijos rinkiniuose, 2015 m. 3 mėn. tarpinėse finansinėse ataskaitose, City Service AS informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su City Service AS veikla ir akcijomis susijusių rizikos veiksnių sąraše pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.
2015-08-12
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms, kitas fondas – panaikintas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Diversified RE Fund“ taisyklėms. Pagal savo investavimo strategiją tai yra nekilnojamojo turto investicinis fondas.
2015-08-12
Leista pakeisti investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Novus Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles.
2015-08-03
UAB „Sagacity Investments“ prašymu panaikinta šios bendrovės finansų patarėjo įmonės licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti UAB „Sagacity Investments“ turimą finansų patarėjo įmonės licenciją.
2015-07-28
Panaikintas turto ir dalyvių neturintis investicinis fondas „DNB likvidumo fondas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiu galios sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos investicinio fondo „NORD/LB pinigų rinkos fondas“ (nuo 2014 m. gegužės – „DNB likvidumo fondas“) taisyklės.
2015-07-22
Pritarta informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms.
2015-07-22
Leista panaikinti po jungimo pasibaigusių investicinių fondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido panaikinti po jungimo pasibaigusių suderintųjų investicinių fondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ taisykles.
2015-07-14
AB DNB bankas nebelaikomas emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti AB DNB banko emitentu.
2015-07-14
Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
Rasta įrašų: 225

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: