Finansinių priemonių rinkos

2015-03-24
Suderinti Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių pakeitimus, juos pripažino suderintais.
2015-03-24
Pritarta UAB „Mundus“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Mundus“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto rizikos kapitalo investicinio fondo „MUNDUS Bridge Finance“ taisyklėms.
2015-03-16
Pritarta UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pensijų kaupimo bendrovės UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų „SEB pensija 1 plius“ ir „SEB pensija 2 plius“ taisyklių pakeitimus.
2015-03-16
Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto atvirojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Citus Development Fund“ taisyklėms.
2015-03-11
Leista patvirtinti UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamo investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą „Swedbank“, AB...
2015-03-10
UAB „Ad ventum“ steigia investicinį fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Ad ventum“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Ad ventum Private Equity Fund I“ taisyklėms...
2015-03-03
UAB „Fink House“ išduota finansų patarėjo įmonės licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Fink House“ prašymą ir susijusius dokumentus, nusprendė jai išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją.
2015-02-26
Dėl pareigos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonėms (valdytojams) registruotis ir ir pateikti nustatyto turinio informaciją priežiūros institucijai
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės (valdytojai), atitinkantys tam tikrus reikalavimus, turi registruotis pagal Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir pateikti nustatyto turinio informaciją priežiūros institucijai
2015-02-26
Panaikintas finansų maklerio įmonės licencijos galiojimas
Lietuvos banko valdyba panaikino UAB FMĮ „MRC Markets“ turėtos finansų maklerio įmonės B kategorijos licencijos galiojimą...
2015-02-26
UAB ,,Gerovės kūrimas“ suteikta teisė valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus
Lietuvos banko valdyba išdavė UAB ,,Gerovės kūrimas“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti tokius subjektus,,,
Rasta įrašų: 196

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: