Finansinių priemonių rinkos

2015-01-28
Lietuvos bankas leido pakeisti „ZPR Global Equity Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Orion Asset Management“ nuo 2004 m. valdomo suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ taisykles.
2015-01-28
„Prudentis“ steigia fondą informuotiesiems investuotojams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Prudentis“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Prudentis Fund“ taisyklėms.
2015-01-28
UAB „JG Investment Management“ įsigyja trečdalį UAB ,,Orion Asset Management“ akcijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB „JG Investment Management“ įsigytų 34,06 proc. valdymo įmonės UAB ,,Orion Asset Management“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį.
2015-01-14
UAB „Mineraliniai vandenys“ supirks likusias AB ĮG „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ akcijas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB ĮG „ALITA“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms ir AB „Anykščių vynas“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti.
2014-12-31
AB „Lietuvos dujos“ įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo
Atsižvelgdamas į AB „Lietuvos dujos“ atlikto finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius nustatė įstatymo pažeidimą ir įpareigojo įmonę jį ištaisyti.
2014-12-15
Suderinti AB „Nasdaq OMX Vilnius“ įmokų mokėjimo tvarka bei Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos bei AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimus bei papildymus.
2014-12-12
Pakeistos UAB „Dovre Forvaltning“ valdomų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB„Dovre Forvaltning“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles. Fonduose „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ patikslinta sutarčių ir paraiškų sudarymo tvarka, atsisakyta investicinių vienetų įsigijimo mokesčio, atlikti su euro įvedimu susiję pakeitimai.
2014-12-12
UAB „Lords LB Asset Management“ steigia du naujus investicinius fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamų informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Baltic Fund IV“ ir „Lords LB Baltic Small Cap Fund“ taisyklėms.
2014-12-04
Keičiasi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ pensijų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino penkių UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimus.
2014-12-04
Panaikintas fondas „RME Capital Hedge Fund“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymu pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto atviro tipo investicinio fondo „RME Capital Hedge Fund“ taisyklėms.
Rasta įrašų: 183

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: