Finansinių priemonių rinkos

2016-06-20
Pritarta UAB „Gerovės kūrimas“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė valdymo įmonės UAB ,,Gerovės kūrimas“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Strategic Asset Allocation Fund“ taisyklėms.
2016-06-16
Didinama investuotojų apsauga, griežtinamas finansinių priemonių rinkos teisinis reguliavimas
Nuo 2016 m. liepos 3 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti teisinis finansinių priemonių rinkos reguliavimas, kuriuo siekiama padidinti rinkos vientisumą ir investuotojų apsaugą. Nuo šios dienos pradeda veikti naujo Europos Sąjungos teisės akto nuostatos , o tuos klausimus iki šiol reglamentavę nacionaliniai teisės aktai bus taikomi tiek, kiek neprieštarauja Europos Sąjungos teisiniam reguliavimui...
2016-06-03
UAB FMĮ „Orion Securities“ – įspėjimas už teisės aktų pažeidimus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė skirti UAB FMĮ „Orion Securities“ įspėjimą už patikrinimo metu nustatytus Finansinių priemonių rinkų įstatymo ir kitų finansų maklerio įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.
2016-05-12
Neprieštarauta dėl AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AS „Latvijas Centralais depozitarijs“ prašymą ir susijusią medžiagą, neprieštarauja, jog ši bendrovė įsigytų tokią AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
2016-05-12
Leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.
2016-05-05
Leista pakeisti „Dovre Umbrella Fund“ investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo suderintojo sudėtinio investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles. Taisyklėse numatoma, kad naujiems investuotojams bus taikomas platinimo mokestis, susietas su investavimo suma.
2016-04-27
Pritarta UAB „Lewben Investment Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lewben Investment Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ taisyklėms.
2016-04-13
Pritarta dviejų nekilnojamojo turto investicinių fondų steigimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB ,,Lords LB Asset Management“ steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Special Fund II“ ir „Lords LB Special Fund III“ taisyklėms.
2016-04-13
Subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ leista jungti prie fondo „INVL Baltijos fondas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti po jungimo pasibaigsiantį sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“.
2016-04-04
Paskelbtas „Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisyklių“ pakeitimo projektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į iš suinteresuotų asmenų gautus paklausimus ir pasiūlymus, parengė ir pateikė derinti Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą...
Rasta įrašų: 269

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: