Finansinių priemonių rinkos

2016-02-03
AB „Panevėžio statybos trestas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinių konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo.
2016-02-03
Baigta UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų jungimo procedūra
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų taisyklės.
2016-02-03
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomo pensijų fondo „DANSKE pensija 100“ tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Pensijų kaupimo įstatymo ir Verslo apskaitos standartų pažeidimų.
2016-02-03
Leista pakeisti investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles.
2016-02-03
Neprieštarauta dėl turto valdymo UAB „Mundus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų turto valdymo UAB „Mundis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį.
2016-01-14
Leista panaikinti investicinį fondą „Lords LB Baltic Fund II“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiomis galios šios įmonės valdomo specialiojo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund II“ taisykles.
2016-01-06
UAB „Lords LB Asset Management“ leista platinti profesionaliesiems investuotojams skirto fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, sutiko, kad valdymo įmonė Lietuvos Respublikoje profesionaliesiems investuotojams platintų uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus.
2015-12-29
Suderinti AB „Nasdaq Vilnius“ taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino suderintais AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo taisyklių, AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos, AB „Nasdaq Vilnius“ narystės ir prekybos taisyklių ir AB „Nasdaq Vilnius“ nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir papildymus.
2015-12-23
AB „Pieno žvaigždės“ įspėta už netinkamą esminių įvykių atskleidimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi atlikto planinio AB „Pieno žvaigždės“ reglamentuojamos informacijos atskleidimo tyrimo rezultatus, nusprendė įspėti bendrovę už esminių įvykių skelbimo pažeidimus...
2015-12-23
Patvirtintas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą viešam siūlymui pateikti ir įtraukti į prekybą AB „NASDAQ Vilnius“...
Rasta įrašų: 253

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: