Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2015 m. II ketv. 23,8 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2015 m. spalio mėn. 75 n4482/f03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2015 m. II ketv. 6,4 n4482/ff04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2015 m. rugsėjo mėn. 3,0 n4482/ff05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2015 m. II ketv. 73,8 n4482/ff07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2015 m. II ketv. 1,0 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2015 m. II ketv. 1,5 n4482/f09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2015 m. II ketv. 95,4 n4482/f11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2015 m. II ketv. 3,5 n4482/ff12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2015 m. birželio mėn. 30,5 n4482/f13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių paskolų apibrėžimą.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2015-11-05