Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2015 m. I ketv. 22,2 n4482/ff01_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2015 m. liepos mėn. 75 n4482/ff03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2015 m. I ketv. 6,7 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2015 m. liepos mėn. 2,5 n4482/f05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2015 m. I ketv. 72,4 n4482/f07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2015 m. I ketv. 1,0 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2015 m. I ketv. 1,5 n4482/ff09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2015 m. I ketv. 93,2 n4482/ff11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2015 m. I ketv. 4,5 n4482/f12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2014 m. lapkričio mėn. 28,2 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių paskolų apibrėžimą.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2015-08-28