Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. II ketv. 20,4 n4482/ff01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 likvidumo rodiklis 2014 m. II ketv. 41,6 n4482/f02_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2014 m. spalio mėn. 99 n4482/f03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2014 m. II ketv. 9,6 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2014 m. rugsėjo mėn. –0,9 n4482/ff05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2014 m. II ketv. 73,9 n4482/ff07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2014 m. II ketv. 1,2 n4482/ff08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2014 m. II ketv. 1,5 n4482/f09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2014 m. II ketv. 104,4 n4482/f11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2014 m. II ketv. 6,5 n4482/ff12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2014 m. birželio mėn. 33,3 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Neveiksnios paskolos apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2014-11-05