Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. III ketv. 20,7 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 likvidumo rodiklis 2014 m. III ketv. 40,6 n4482/ff02_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2015 m. vasario mėn. 79 n4482/ff03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2014 m. II ketv. 9,6 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2015 m. sausio mėn. –1,6 n4482/ff05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2014 m. III ketv. 74,1 n4482/f07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2014 m. III ketv. 1,1 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2014 m. III ketv. 1,6 n4482/ff09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2014 m. III ketv. 102,2 n4482/ff11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2014 m. III ketv. 10,1 n4482/f12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2014 m. lapkričio mėn. 28,2 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Neveiksnios paskolos apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2015-03-04