Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. IV ketv. 17,6 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 likvidumo rodiklis 2013 m. IV ketv. 41,2 n4482/f02_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2014 m. kovo mėn. 129 n4482/f03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2013 m. IV ketv. 11,0 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2014 m. vasario mėn. -3,2 n4482/f05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2013 m. IV ketv. 72,4 n4482/ff07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2013 m. IV ketv. 1,0 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2013 m. IV ketv. 1,5 n4482/f09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2013 m. IV ketv. 107,1 n4482/f11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2013 m. IV ketv. 3,0 n4482/ff12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2014 m. sausio mėn. 32,3 n4482/f13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys.

2 Neveiksnios paskolos apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2014-04-07