Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. IV ketv. 17,6 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 likvidumo rodiklis 2014 m. I ketv. 41,1 n4482/ff02_lt_t.png
atsisiųsti
Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) palūkanų norma (baziniais punktais, paskutinę mėnesio dieną) 2014 m. liepos mėn. 89 n4482/f03_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnios2 paskolos (palyginti su visų paskolų portfeliu) 2014 m. I ketv. 10,5 n4482/ff04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2014 m. liepos mėn. –1,2 n4482/ff05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2014 m. I ketv. 75,9 n4482/f07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2014 m. I ketv. 0,9 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2014 m. I ketv. 1,6 n4482/ff09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų ir indėlių santykis 2014 m. I ketv. 105,3 n4482/ff11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2014 m. I ketv. 3,9 n4482/f12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2014 m. gegužės mėn. 33,6 n4482/f13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys.

2 Neveiksnios paskolos apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: Bloomberg, ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2014-08-28