Draudimo rinka

2014-07-31
Patvirtinti Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatai
Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatuose nustatyti draudimo brokerių įmonės ir klientų lėšų atskyrimo ir atskirosios banko sąskaitos tvarkymo reikalavimai. Įgyvendinant dokumento reikalavimus, siekiama užtikrinti, kad draudimo brokerių įmonės iš klientų gautas lėšas valdytų saugiai ir skaidriai...
2014-07-15
Panaikintas UADBB „Top brokeris“ licencijos galiojimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Top brokeris“ prašymą, nusprendė panaikinti šios įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-07-15
Atšaukta UADBB „Draudimo partneriai“ veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-07-15
Informacija apie rengiamą draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą
Preliminari egzamino data – 2014 m. rugpjūčio 14 d., vieta – Žirmūnų g. 151, Vilnius. Apie konkrečią egzamino datą, laiką ir vietą pretendentai bus informuoti asmeniškai elektroniniu paštu.
2014-07-08
Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nepakeistą 1,77 proc. maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2014-07-08
Išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija steigiamai UADBB „Infodra“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigėjo (fizinio asmens) prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai UADBB „Infodra“.
2014-07-02
Priežiūros tarnyba sustabdė UADBB „Draudimo partneriai“ licencijos galiojimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė sustabdyti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas sustabdytas nustačius, kad įmonės nuosavas kapitalas mažesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.
2014-06-11
Uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“ skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 10 000 litų baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“, UADBB, už tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.
2014-05-29
Draudimo įmonės raginamos stiprinti rizikos valdymą
Lietuvos banko valdyba nustatė detalesnius draudimo įmonių valdymo ir rizikos valdymo reikalavimus. Jų įgyvendinimas turi užtikrinti draudimo įmonių saugią ir stabilią veiklą bei skaidrų, patikimą ir apdairų valdymą, grindžiamą ilgalaike veiklos strategija. Tai dar vienas žingsnis siekiant paskatinti šalies draudimo įmones nuo 2016 m. tinkamai pasirengti vykdyti Europos Sąjungos direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus,..
2014-05-29
Pakeista UAB DK „PZU Lietuva“ draudimo veiklos licencija
Lietuvos banko valdyba pakeitė UAB DK „PZU Lietuva“ turėtą draudimo veiklos licenciją, suteikdama bendrovei teisę vykdyti ir geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo veiklą...
Rasta įrašų: 82

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: