Draudimo rinka

2015-11-18
Suderintas UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo...
2015-11-09
Aptarti uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Draudūna“ veiklos patikrinimo rezultatai
Aptarusi uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Draudūna“ veiklos patikrinimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė jai netaikyti poveikio priemonės, nes per patikrinimą nustatytos buhalterinės apskaitos klaidos jau yra ištaisytos, o nustatyti pažeidimai laikytini mažareikšmiais, neturėjo neigiamos įtakos pačiai draudimo brokerių įmonei ir draudimo bei draudimo tarpininkavimo sistemos saugumui bei stabilumui.
2015-10-20
Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nepakeistą 0,86 proc. maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2015-10-14
Suderintas „Compensa Vienna Insurance Group“, UADB, įstatų pakeitimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 3,7 mln. iki 7,5 mln. Eur yra suderintas.
2015-10-07
Pritarta UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario ir administracijos vadovo kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Deivido Raipos, pretenduojančio eiti uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario ir administracijos vadovo pareigas, kandidatūrai.
2015-09-29
Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ antrojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
2015-09-29
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sigurdo Austino (Sigurd Austin), pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.
2015-09-01
Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis visomis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ pirmojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
2015-08-12
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Kaare Steinaro Ostgaardo (Kaare Steinar Ostgaard), Matso Christiano Gottschalko (Mats Christian Gottschalk), Hanso Georgo Wettre Hanevoldo (Hans Georg Wettre Hanevold) ir Martino Danielseno (Martin Danielsen), pretenduojančių eiti UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.
2015-07-28
Aptarti UADBB „Ban Vita“ patikrinimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Ban Vita“ planinio tikslinio patikrinimo rezultatai. Patikrinimu buvo siekiama įvertinti, ar įmonės veikla atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, reikalavimus.
Rasta įrašų: 124

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: