Draudimo rinka

2015-03-03
Pritarta AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių kandidatūroms
2015-02-12
UAB DK „PZU Lietuva“ įpareigota pašalinti trūkumus
Lietuvos banko valdyba aptarė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto UAB DK „PZU Lietuva“ tikslinio patikrinimo rezultatus. Jo metu buvo įvertintas šios ne gyvybės draudimo bendrovės mokumas ir finansinė padėtis, techninių atidėjinių pakankamumas...
2015-02-10
Suderintas UAB „Būsto paskolų draudimas“ įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo nuo 46 mln. Lt (13,3 mln. eurų) iki 20 mln. Lt (5,79 mln. eurų) yra suderintas...

2015-01-28
Įspėta UADBB „VK draudimas“
Atsižvelgdama į UADBB „VK draudimas“ tikslinio patikrinimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo šią įmonę dėl teisės aktų pažeidimų.
2015-01-16
Pakeista akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licencija
Lietuvos banko valdyba pakeitė akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ išduotą draudimo veiklos licenciją, suteikdama teisę verstis ir kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo veikla...
2015-01-14
Skiriamas naujas UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos narys
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Sigito Mitkaus kandidatūrai į draudimo įmonės UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas.
2015-01-14
Sumažinta maksimali techninė palūkanų norma draudimo įmonėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,53 iki 1,31 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, formuodamos techninius atidėjinius.
2014-12-31
Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ vykdys pensijų anuitetų veiklą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nuo 2015 m. sausio 1 d. įtraukti gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ į Gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašą.
2014-12-31
UAB DK „PZU Lietuva“ beveik du kartus didina įstatinį kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK „PZU Lietuva“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo didinimo nuo 90 mln. 406,7 tūkst. litų iki 176 mln. 406,7 tūkst. litų yra suderinti.
2014-12-12
UAGDPB „Aviva Lietuva“ įpareigota ištaisyti trūkumus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą dėl UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomo pensijų fondo „Europensija plius“ ir nenustatė teisės aktų pažeidimų. Bendrovė įpareigota pašalinti nustatytus veiklos trūkumus dėl pensijų fondų valdymo veiklos vidaus kontrolės procedūros ir vertybinių popierių sandorių apskaitos politikos.
Rasta įrašų: 104

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: