Banknotai ir monetos

n332/banknotai_monetos.jpg

Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas, jį sudaro 100 centų. Grynieji pinigai yra litų banknotai bei monetos ir centų monetos.

Lietuvos bankas išleidžia į apyvartą ir išima iš jos litus, nustato jų nominalus, dizainą, skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, organizuoja litų banknotų spausdinimą, litų monetų ir centų kaldinimą, gabenimą ir saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų lietuviškų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką, sudaro jų atsargų fondus, atlieka litų banknotų bei monetų ir centų monetų ekspertizę.

 Vaizdo reportažas apie pinigų emisiją

2014 m. rugsėjo 30 d. apyvartoje buvo beveik 79 mln. įvairių nominalų litų banknotų (jų suma – 9 207 mln. Lt, jie svėrė apie 79 tonas) ir beveik 1 170 mln. įvairių nominalų apyvartinių monetų (jų suma – 248 mln. Lt, jos svėrė apie 2 352 tonas).

2014 m. rugsėjo 30 d. didžiausią visų banknotų apyvartoje dalį sudarė 100 ir 200 litų banknotai (atitinkamai 20 ir 36 %), didžiausią visų monetų apyvartoje dalį sudarė 1 ir 2 centų monetos (atitinkamai 40 ir 21 %).

Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai tenkantis litų ir centų monetų skaičius per metus padidėjo 2,0 proc. – iki 390 monetų, iš jų 155 vienetai – 1 cento monetos.

2014 m. rugsėjo 30 d. 1, 2 ir 5 litų monetos sudarė apie tris ketvirtadalius  (76 %) visos apyvartinių  monetų apyvartoje sumos. Per metus 5 litų monetų apyvartoje sumos dalis sumažėjo 1,4 procentinio punkto, 2 litų – padidėjo 0,3 procentinio punkto, o 1 lito – nepakito.

Apyvartoje esantys litų banknotai buvo spausdinami visoje Europoje žinomose spaustuvėse. Siekiant užtikrinti litų banknotų apsaugą, buvo naudojami pažangiausi apsaugos būdai (vaivorykštinis spausdinimas, hologramos, optiškai kintantys dažai, blizgančios juostelės, ir t.t.). Apyvartoje esantys litai ir centai kaldinami Vilniuje įsikūrusioje UAB Lietuvos monetų kalykloje, kuri priklauso ir kurią valdo Lietuvos bankas. Lietuvos banko išleistos kolekcinės (proginės) monetos yra kaldinamos taip pat šioje kalykloje.

Atnaujinta 2014-10-03