Banknotai ir monetos

n332/banknotai_monetos.jpg

Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas, jį sudaro 100 centų. Grynieji pinigai yra litų banknotai bei monetos ir centų monetos.

Lietuvos bankas išleidžia į apyvartą ir išima iš jos litus, nustato jų nominalus, dizainą, skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, organizuoja litų banknotų spausdinimą, litų monetų ir centų kaldinimą, gabenimą ir saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų lietuviškų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką, sudaro jų atsargų fondus, atlieka litų banknotų bei monetų ir centų monetų ekspertizę.

 Vaizdo reportažas apie pinigų emisiją

2014 m. kovo 31 d. apyvartoje buvo daugiau kaip 88 mln. įvairių nominalų litų banknotų (jų suma – 10 999 mln. Lt, jie svėrė apie 88 tonas) ir daugiau kaip 1 166 mln. įvairių nominalų apyvartinių monetų (jų suma – 263 mln. Lt, jos svėrė apie 2 386 tonas).

2014 m. kovo 31 d. didžiausią visų banknotų apyvartoje dalį sudarė 100 ir 200 litų banknotai (atitinkamai 20 ir 38 %), didžiausią visų monetų apyvartoje dalį sudarė 1 ir 2 centų monetos (atitinkamai 39 ir 21 %).

Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai tenkantis litų ir centų monetų skaičius per metus padidėjo 5,0 proc. – iki 389 monetų, iš jų 152 vienetai – 1 cento monetos.

2014 m. kovo 31 d. 1, 2 ir 5 litų monetos sudarė apie tris ketvirtadalius  (77 %) visos apyvartinių  monetų apyvartoje sumos. Per metus 5 litų monetų apyvartoje sumos dalis padidėjo 1,5 procentinio punkto, 2 litų – beveik nepakito, o 1 lito – sumažėjo 0,7 procentinio punkto.

Apyvartoje esantys litų banknotai buvo spausdinami visoje Europoje žinomose spaustuvėse. Siekiant užtikrinti litų banknotų apsaugą, buvo naudojami pažangiausi apsaugos būdai (vaivorykštinis spausdinimas, hologramos, optiškai kintantys dažai, blizgančios juostelės, ir t.t.). Apyvartoje esantys litai ir centai kaldinami Vilniuje įsikūrusioje UAB Lietuvos monetų kalykloje, kuri priklauso ir kurią valdo Lietuvos bankas. Lietuvos banko išleistos kolekcinės (proginės) monetos yra kaldinamos taip pat šioje kalykloje.

Atnaujinta 2014-04-02