Banknotai ir monetos

n332/banknotai_monetos.jpg

Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas, jį sudaro 100 centų. Grynieji pinigai yra litų banknotai bei monetos ir centų monetos.

Lietuvos bankas išleidžia į apyvartą ir išima iš jos litus, nustato jų nominalus, dizainą, skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, organizuoja litų banknotų spausdinimą, litų monetų ir centų kaldinimą, gabenimą ir saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų lietuviškų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką, sudaro jų atsargų fondus, atlieka litų banknotų bei monetų ir centų monetų ekspertizę.

 Vaizdo reportažas apie pinigų emisiją

2014 m. spalio 31 d. apyvartoje buvo beveik 75 mln. įvairių nominalų litų banknotų (jų suma – 8 549 mln. Lt, jie svėrė apie 75 tonas) ir beveik 1 157 mln. įvairių nominalų apyvartinių monetų (jų suma – 236 mln. Lt, jos svėrė apie 2 302 tonas).

2014 m. spalio 31 d. didžiausią visų banknotų apyvartoje dalį sudarė 100 ir 200 litų banknotai (atitinkamai 19 ir 35 %), didžiausią visų monetų apyvartoje dalį sudarė 1 ir 2 centų monetos (atitinkamai 40 ir 21 %).

Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai tenkantis litų ir centų monetų skaičius per metus padidėjo 0,4 proc. – iki 386 monetų, iš jų 154 vienetai – 1 cento monetos.

2014 m. spalio 31 d. 1, 2 ir 5 litų monetos sudarė tris ketvirtadalius  (75 %) visos apyvartinių  monetų apyvartoje sumos. Per metus 5 litų monetų apyvartoje sumos dalis sumažėjo 2,8 procentinio punkto, 2 litų ir 1 lito – padidėjo atitinkamai 0,3 ir 0,4 procentinio punkto.

Apyvartoje esantys litų banknotai buvo spausdinami visoje Europoje žinomose spaustuvėse. Siekiant užtikrinti litų banknotų apsaugą, buvo naudojami pažangiausi apsaugos būdai (vaivorykštinis spausdinimas, hologramos, optiškai kintantys dažai, blizgančios juostelės, ir t.t.). Apyvartoje esantys litai ir centai kaldinami Vilniuje įsikūrusioje UAB Lietuvos monetų kalykloje, kuri priklauso ir kurią valdo Lietuvos bankas. Lietuvos banko išleistos kolekcinės (proginės) monetos yra kaldinamos taip pat šioje kalykloje.

Atnaujinta 2014-11-05