Banknotai ir monetos

n332/banknotai_monetos.jpg

Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas, jį sudaro 100 centų. Grynieji pinigai yra litų banknotai bei monetos ir centų monetos.

Lietuvos bankas išleidžia į apyvartą ir išima iš jos litus, nustato jų nominalus, dizainą, skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, organizuoja litų banknotų spausdinimą, litų monetų ir centų kaldinimą, gabenimą ir saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų lietuviškų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką, sudaro jų atsargų fondus, atlieka litų banknotų bei monetų ir centų monetų ekspertizę.

 Vaizdo reportažas apie pinigų emisiją

2014 m. rugpjūčio 29 d. apyvartoje buvo daugiau kaip 82 mln. įvairių nominalų litų banknotų (jų suma – 9 802 mln. Lt, jie svėrė apie 82 tonas) ir daugiau kaip 1 179 mln. įvairių nominalų apyvartinių monetų (jų suma – 257 mln. Lt, jos svėrė apie 2 391 toną).

2014 m. rugpjūčio 29 d. didžiausią visų banknotų apyvartoje dalį sudarė 100 ir 200 litų banknotai (atitinkamai 20 ir 37 %), didžiausią visų monetų apyvartoje dalį sudarė 1 ir 2 centų monetos (atitinkamai 40 ir 21 %).

Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai tenkantis litų ir centų monetų skaičius per metus padidėjo 3,2 proc. – iki 393 monetų, iš jų 155 vienetai – 1 cento monetos.

2014 m. rugpjūčio 29 d. 1, 2 ir 5 litų monetos sudarė apie tris ketvirtadalius  (76 %) visos apyvartinių  monetų apyvartoje sumos. Per metus 5 litų monetų apyvartoje sumos dalis sumažėjo 0,4 procentinio punkto, 2 litų ir 1 lito – beveik nepakito.

Apyvartoje esantys litų banknotai buvo spausdinami visoje Europoje žinomose spaustuvėse. Siekiant užtikrinti litų banknotų apsaugą, buvo naudojami pažangiausi apsaugos būdai (vaivorykštinis spausdinimas, hologramos, optiškai kintantys dažai, blizgančios juostelės, ir t.t.). Apyvartoje esantys litai ir centai kaldinami Vilniuje įsikūrusioje UAB Lietuvos monetų kalykloje, kuri priklauso ir kurią valdo Lietuvos bankas. Lietuvos banko išleistos kolekcinės (proginės) monetos yra kaldinamos taip pat šioje kalykloje.

Atnaujinta 2014-09-08