Apie mus

Daugybė žmonių kasdien tiesiogiai ir netiesiogiai susiduria su Lietuvos banku – Lietuvos Respublikos centriniu banku.

Lietuvos banko vaidmuo šalies ūkiui ir finansų sistemai yra labai svarbus, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Lietuvos bankas minimas tarp svarbiausių valstybės institucijų.

Vaizdo filmas apie Lietuvos banką

Pagrindinis tikslas: palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės įstaigų.

Litų banknotai ir monetos
Tik Lietuvos bankas turi teisę išleisti į apyvartą ir išimti iš jos litų banknotus ir monetas, kurie atsiduria mūsų piniginėse ir naudojami atsiskaitymams. Grynieji litai gyventojus pasiekia per komercinius bankus. Jie pagal rinkos poreikius Lietuvos banke reguliariai užsako tam tikrą kiekį litų ir juos pasiima iš Lietuvos banko saugyklų Vilniuje ir Kaune, o kai poreikis sumažėja, – litus grąžina į Lietuvos banko saugyklas.

Apyvartoje esančius litų banknotus spausdino gerai Europoje žinomos spaustuvės. Litų ir centų apyvartinės monetos kaldinamos Vilniuje veikiančioje UAB Lietuvos monetų kalykla.

Pinigų politika
Lietuvos Respublikos centrinis bankas formuoja ir vykdo pinigų politiką, nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą.

Lietuvoje taikoma fiksuoto lito kurso strategija. Dėl fiksuoto lito kurso ilguoju laikotarpiu palaikomos stabilesnės importo ir eksporto kainos, formuojami nedidelės infliacijos lūkesčiai, didinamas pasitikėjimas Lietuvos ekonomine politika. Kaip žinoma, anksčiau litas fiksuotu kursu buvo susietas su JAV doleriu, o nuo 2002 m. vasario 1 d. – su euru.

Užsienio atsargos
Lietuvos bankas yra sukaupęs dideles užsienio valiutos ir aukso atsargas. Iš jų investavimo gautos pajamos skiriamos lito stabilumui užtikrinti, Lietuvos banko veiklai finansuoti ir valstybės biudžetui papildyti.

Užsienio atsargos saugiai investuojamos tik į aukštos kredito kokybės finansines priemones ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse. Didžioji užsienio atsargų dalis (apie 97 proc.) yra eurais, kitą dalį sudaro auksas. Visas Lietuvos banko auksas (apie 5,8 tonos) laikomas Anglijos banke Londone.

Bankų, draudimo įmonių, kredito unijų ir kitų finansų įstaiga priežiūra
Lietuvos bankas išduoda leidimus ir licencijas veikti finansų rinkos dalyviams. Licencijuojant siekiama, kad šalies finansų rinkoje veiktų patikimi, skaidrūs ir finansiškai pajėgūs rinkos dalyviai, o jų vadovai būtų kompetentingi ir nepriekaištingos reputacijos.

Lietuvos Respublikos centrinis bankas stebi finansų rinkos dalyvių veiklą ir vertina, kaip jie vykdo nustatytus reikalavimus ir riziką ribojančius normatyvus, taiko jiems poveikio priemones, jei jie pažeidžia galiojančius teisės aktus. Prižiūrint finansų rinkos dalyvius, siekiama, kad jie turėtų pakankamai kapitalo ir būtų likvidūs, tinkamai būtų valdoma jų prisiimta rizika.

Lietuvos bankas prižiūri, kad finansų rinkos dalyviai teiktų paslaugas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, imasi priemonių visuomenės finansiniam raštingumui didinti.

Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimas
Lietuvos bankas nešališkai nagrinėja vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus dėl draudimo, skolinimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų, įskaitant ginčus, susijusius su sąskaitomis, indėliais bankuose ar kitose kredito įstaigose. Nustatęs, kad finansinių paslaugų teikėjas priėmė nepagrįstą sprendimą, Lietuvos bankas siūlo rekomendacinį ginčo sprendimo būdą.

Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus Lietuvos bankas nagrinėja nemokamai.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos
Saugiam įmonių, įstaigų ir gyventojų lėšų pervedimui iš vieno banko į kitą bei kitoms finansinėms operacijoms atlikti reikalingos patikimos mokėjimo sistemos.

Lietuvos bankas sukūrė ir valdo dvi mokėjimo sistemas, skirtas atsiskaitymams litais. Vienoje iš jų mokėjimai vykdomi realiu laiku, kitoje – keturis kartus per dieną. Kad atsiskaitymai eurais vyktų sklandžiai, Lietuvos bankas dalyvauja Europos mokėjimo sistemoje TARGET2.

Ūkio ir finansų sistemos analizė, prognozės, statistika
Lietuvos bankas atlieka šalies ūkio ir finansų sistemos analizę, rengia finansinio stabilumo apžvalgas, numato galimas grėsmes Lietuvos finansų sistemai, prognozuoja galimas ekonomikos raidos perspektyvas. Ši informacija reguliariai skelbiama viešai.


Rekvizitai:

Adresas

 

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

Swift

  LIAB LT 2X
Lietuvos banko kodas   10100
Identifikavimo kodas   188607684
PVM mokėtojo kodas   LT886076811