NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

2013 m. sausio mėn. pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga

2013 m. vasario 27 d.

Per 2013 m. sausio mėn. pinigai P3 sumažėjo 1,2 mlrd. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje sulėtėjo nuo 7,2 iki 5,8 procento. Pinigų P3 sumažėjimą lėmė visų jo sudedamųjų dalių sumažėjimas, iš kurių daugiausia sumažėjo vienadieniai indėliai ir grynieji pinigai apyvartoje (atitinkamai 977,1 mln. ir 152,4 mln. Lt). Vidaus kreditas per mėnesį sumenko 465,0 mln. litų, sumažėjus kreditui kitiems rezidentams ir valdžiai, tačiau per metus jis padidėjo 1,2 mlrd. litų. Pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas per mėnesį padidėjo 103,9 mln. litų ir buvo lygus 9,6 mlrd. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 71,1 procento (2013 m. sausio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga –  Lietuvos banko statistikos pranešime. Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.

Pasidalyk: